Wapenwetgeving betreffende CE goedgekeurde airsoft replica


-Het Keurmerk moet zichtbaar op de doos of verpakking zijn
-Het keurmerk moet zichtbaar op de airsoft replica zijn
-Zichtbaar op airsoft replica moet zijn: maximaal kracht < 0.08 Joule

Waar moet je aan voldoen:
-Gebruik door kinderen met leeftijd 8 - 14 jaar (wij adviseren vanaf 10 jaar)
-Gebruik een bescherming voor de ogen - een goedgekeurde bril
-Gebruik van een volledig gezicht bescherming - een goedgekeurd masker
-Gebruik onder begeleiding van een volwassenen 18 +
-Gebruik in de woning of in de tuin (tuin moet niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg)
-Gebruik op een eigen of afgeschermde terrein
-Gebruik op een terrein waar toestemming is verleend
-Wanneer de airsoft replica vervoerd moet worden, gebruik hiervoor een afsluitende tas of koffer (BB Gun mag nooit zichtbaar zijn)

Wat is verboden:
-Gebruik van de airsoft replica op de openbare weg of gebouwen, is verboden
-Het zichtbaar dragen van de airsoft replica op de openbare weg of gebouwen, is verboden
-Het meenemen op welk ener wijze naar/of zichtbaar aanwezigheid op scholen is verboden
-Afdreigen of richten op personen of dieren is verboden.
-Zonder toestemming op iemand of iets schieten is verboden.

Wat onze voorwaarden zijn:
-Wij leveren de airsoft replica pas nadat de aankoop is voldaan en de digitaal toegezonden officiele legitimatie door ons is goedgekeurd.
-PRODUCTS4SECURITY zal nooit en te nimmer aansprakelijk gehouden kunnen worden voor  verkeerd gebruik of misbruik van een door ons geleverd airsoft CE replica. Wij zullen ook alle claims per direct van de hand wijzen.
-Door het te bestellen van de airsoft replica en het toezenden van de digitale legitimatie bevestigd u dat u akkoord gaat met de alle hier genoemde voorwaarden, regels en verboden betreffende airsoft CE replica’s.