Voorwaarden aanschaf messen
 

Voorwaarden betreffende aanschaf en gebruik van zakmessen, messen, multitools en soort gelijke:

Alle door Products4Security geleverde zakmessen, messen, multitools en soort gelijke vallen onder de Nederlandse Wapen en Munitie Wet voor het dragen of het alleen thuis voorhanden hebben. Zie ook hiervoor het Handboek VGM op de site van de Douane.
Voor het bestellen van een mes, moet U minimaal 18 jaar zijn. Door het bestellen en het akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden bij de bestelling geeft U hierbij aan dat U 18 jaar of ouder bent.
 
 
Wettelijke regels zelfverdediging
 
Belangrijk: Lees eerst onderstaand voordat U overgaat tot aankoop
In geval van gebruik bij noodsituaties voor zelfverdediging gelden wel de volgende regels:
Alleen in noodsituaties waarbij lijf en/of eerbaarheid in gevaar zijn, KUNNEN (!) deze producten als zelfverdediging worden gebruikt.
Een kanttekening bij zelfverdediging is dat dit alleen mag als er echt geen andere optie is om een "aanval" af te wenden. Dus als men weg kan komen, moet men dat ook doen!
Verder is het aan de Rechter te beoordelen of de zelfverdedigingsproducten in geval van eigen bescherming rechtmatig zijn gebruikt.
LET WEL: In de Nederlandse wet zijn een aantal zaken geregeld wat betreft wapengebruik van burgers. Zowel de X-Marker spray, als de wandelstokken, de Kobutan en de Tactical Pen's staan woordelijk nergens vermeld in de Wet Wapens en Munitie, maar kan onder bepaalde omstandigheden wel vallen onder categorie 4 van die wet.

Uitleg Wettekst Categorie 4 Wet Wapens en Munitie:
Categorie 4 wapens zijn voorwerpen waarvan, gelet op hun aard of de omstandigheid waaronder ze worden aangetroffen, redelijkerwijs mag worden aangenomen dat ze voor geen ander doel bestemd zijn dan om letsel aan te brengen, of met letsel te dreigen.

Voor alle duidelijkheid, hierbij een voorbeeld: U mag een bezemsteel in huis hebben, ermee over straat lopen, maar zodra U met de bezemsteel iemand aanvalt, bedreigd of iets anders er mee doet waaruit een bepaalde agressie voorkomt, dan kan de bezemsteel worden aangemerkt als een wapen in de zin van de Wet Wapens en Munitie.
Verder laat de wet U vrij in alle handelingen met de X-Marker, de wandelstok, de Kubotan stick en de Tactical Pen’s. U mag het thuis hebben en U mag het op straat dragen.
Als U de X-Marker, de wandelstok, de Kubotan en de Tactical Pen’s ter verdediging gebruikt is het volgens de Wet niet anders dan bijvoorbeeld een paraplu, wandelstok, sleutelbos of pen.
Zoals hier beschreven geldt dit voor de Nederlandse Wet. Breng Uzelf op de hoogte van de buitenlandse wetgeving, indien U met een van deze producten naar het buitenland gaat.

Voorwaarden voor aankoop van de zelfverdedigingsproducten:
-De koper dient de minimum leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. 
-PRODUCTS4SECURITY zal alle klachten, aansprakelijkheid en claims ten behoeve van gebruik en misbruik van de door PRODUCTS4SECURITY aangeboden zelfverdedigingsproducten afwijzen en in zijn geheel niet accepteren. 
-Bij aankoop van deze zelfverdedigingsproducten geeft U aan dat U de voorwaarden en de regels betrekking tot het gebruik van de zelfverdedigingsproducten heeft gelezen en dat U hiermee akkoord gaat.
 

Voorwaarden aanschaf Airsoft Replica
 

Wapenwetgeving betreffende CE goedgekeurde airsoft replica


-Het Keurmerk moet zichtbaar op de doos of verpakking zijn
-Het keurmerk moet zichtbaar op de airsoft replica zijn
-Zichtbaar op airsoft replica moet zijn: maximaal kracht < 0.08 Joule

Waar moet je aan voldoen:
-Gebruik door kinderen met leeftijd 8 - 14 jaar (wij adviseren vanaf 10 jaar)
-Gebruik een bescherming voor de ogen - een goedgekeurde bril
-Gebruik van een volledig gezicht bescherming - een goedgekeurd masker
-Gebruik onder begeleiding van een volwassenen 18 +
-Gebruik in de woning of in de tuin (tuin moet niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg)
-Gebruik op een eigen of afgeschermde terrein
-Gebruik op een terrein waar toestemming is verleend
-Wanneer de airsoft replica vervoerd moet worden, gebruik hiervoor een afsluitende tas of koffer (BB Gun mag nooit zichtbaar zijn)

Wat is verboden:
-Gebruik van de airsoft replica op de openbare weg of gebouwen, is verboden
-Het zichtbaar dragen van de airsoft replica op de openbare weg of gebouwen, is verboden
-Het meenemen op welk ener wijze naar/of zichtbaar aanwezigheid op scholen is verboden
-Afdreigen of richten op personen of dieren is verboden.
-Zonder toestemming op iemand of iets schieten is verboden.

Wat onze voorwaarden zijn:
-Wij leveren de airsoft replica pas nadat de aankoop is voldaan en de digitaal toegezonden officiele legitimatie door ons is goedgekeurd.
-PRODUCTS4SECURITY zal nooit en te nimmer aansprakelijk gehouden kunnen worden voor  verkeerd gebruik of misbruik van een door ons geleverd airsoft CE replica. Wij zullen ook alle claims per direct van de hand wijzen.
-Door het te bestellen van de airsoft replica en het toezenden van de digitale legitimatie bevestigd u dat u akkoord gaat met de alle hier genoemde voorwaarden, regels en verboden betreffende airsoft CE replica’s.