Zelfverdediging

50
50
Wesley Vlietstra
50
50
Wesley Vlietstra
50
50
50
50

Belangrijk: Lees eerst onderstaand voordat U overgaat tot aankoop

In geval van gebruik bij noodsituaties voor zelfverdediging gelden wel de volgende regels:
Alleen in noodsituaties waarbij lijf en/of eerbaarheid in gevaar zijn, KUNNEN (!) deze producten als zelfverdediging worden gebruikt.
Een kanttekening bij zelfverdediging is dat dit alleen mag als er echt geen andere optie is om een "aanval" af te wenden. Dus als men weg kan komen, moet men dat ook doen!
Verder is het aan de Rechter te beoordelen of de zelfverdedigingsproducten in geval van eigen bescherming rechtmatig zijn gebruikt.
LET WEL: In de Nederlandse wet zijn een aantal zaken geregeld wat betreft wapengebruik van burgers. Zowel de X-Marker spray, als de wandelstokken, de Kobutan en de Tactical Pen's staan woordelijk nergens vermeld in de Wet Wapens en Munitie, maar kan onder bepaalde omstandigheden wel vallen onder categorie 4 van die wet.

Uitleg Wettekst Categorie 4 Wet Wapens en Munitie

Categorie 4 wapens zijn voorwerpen waarvan, gelet op hun aard of de omstandigheid waaronder ze worden aangetroffen, redelijkerwijs mag worden aangenomen dat ze voor geen ander doel bestemd zijn dan om letsel aan te brengen, of met letsel te dreigen.

Voor alle duidelijkheid, hierbij een voorbeeld: U mag een bezemsteel in huis hebben, ermee over straat lopen, maar zodra U met de bezemsteel iemand aanvalt, bedreigd of iets anders er mee doet waaruit een bepaalde agressie voorkomt, dan kan de bezemsteel worden aangemerkt als een wapen in de zin van de Wet Wapens en Munitie.
Verder laat de wet U vrij in alle handelingen met de X-Marker, de wandelstok, de Kubotan stick en de Tactical Pen’s. U mag het thuis hebben en U mag het op straat dragen.
Als U de X-Marker, de wandelstok, de Kubotan en de Tactical Pen’s ter verdediging gebruikt is het volgens de Wet niet anders dan bijvoorbeeld een paraplu, wandelstok, sleutelbos of pen.
Zoals hier beschreven geldt dit voor de Nederlandse Wet. Breng Uzelf op de hoogte van de buitenlandse wetgeving, indien U met een van deze producten naar het buitenland gaat.

Voorwaarden voor aankoop van de zelfverdedigingsproducten

-De koper dient de minimum leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt.
-PRODUCTS4SECURITY zal alle klachten, aansprakelijkheid en claims ten behoeve van gebruik en misbruik van de door PRODUCTS4SECURITY aangeboden zelfverdedigingsproducten afwijzen en in zijn geheel niet accepteren.
-Bij aankoop van deze zelfverdedigingsproducten geeft U aan dat U de voorwaarden en de regels betrekking tot het gebruik van de zelfverdedigingsproducten heeft gelezen en dat U hiermee akkoord gaat.

 

Uw Webshop voor airsoft, messen, zwaarden, security en outdoor producten. Met voorop 100% service!

Copyright © 2019 | Products4Security Door WesWeb